Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců

but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLibertín, Josefcs
dc.contributor.authorZeman, Petrcs
dc.contributor.refereeNovotný, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:21Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:21Z
dc.date.created2010cs
dc.description.abstractZavedení digitálního tachografu s sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba manipulačních přístrojů, které ovlivňují zaznamenaná uložená data a má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Cílem této práce je podat ucelený přehled legislativy upravující problematiku digitálních tachografů, ve vztahu k zavedení a používání digitálních tachografů, povinností plynoucích s užíváním tachografů a funkčních požadavků na tachograf. Dále zpracovat přehled dat o provozu vozidla zaznamenávaných digitálními tachografy a analyzovat jejich dostupnost z hlediska oprávnění různých subjektů (řidič, dopravce, servis, policie, ostatní kontrolní orgány). Přínosem této práce je zpracované doporučení pro metodický postup znalce při analýze dat z digitálního tachografu .cs
dc.description.abstractThe introduction of digital tachographs has brought many changes compared to previously used analogue tachograph. Legislation addressing this issue is quite extensive and often amended. Ever-present threat of industrial equipment, which affect the observed, and the stored data has a negative impact on road safety. The aim of this paper is to present a comprehensive overview of legislation regulating the issue of digital tachographs in relation to the introduction and use of digital tachographs, with obligations to use a tachograph, tachograph functional requirements. Process further review of data on vehicle operation recorded with a digital tachograph and analyze their availability in terms of approval of the different actors (the driver, carrier, service, police, other supervisory authorities). Contribution of this work is the elaboration of recommendations for the expert's methodology in analyzing data from the digital tachograph.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationZEMAN, P. Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28308cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15119
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDigitální tachografcs
dc.subjectpaměťová kartacs
dc.subjectzaznamenaná datacs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectThe digital tachographen
dc.subjectmemory carden
dc.subjectthe recorded dataen
dc.subjectlegislationen
dc.titleMožnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalcůcs
dc.title.alternativeWays of Using Digital Tachograf Data for Authorised Experts' Worken
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid28308en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:13:42en
sync.item.modts2021.11.12 22:17:53en
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_28308.html
Size:
7.93 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_28308.html
Collections