Certifikace systému managementu kvality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o certifikaci systému managementu jakosti. V úvodu do problematiky se nachází vysvětlení základních pojmů, historie, vznik a vývoj normy ČSN EN ISO 9001. Dále jsou probrány jednotlivé normy ISO řady 9000 a metodické pokyny pro akreditaci (MPA 50-01-07). Největší důraz je zde kladen na normu ČSN EN ISO 9001. Jsou zde rozebrány především kapitoly 4 až 8. Další důležitou částí této práce je 7. kapitola s názvem proces certifikace. Celý proces je zde podrobněji popsán od samotného počátku po vydání certifikátu, následného dozoru a recertifikace. V závěru je uvedeno zhodnocení současného stavu a odhad budoucího vývoje.
The Bachelor’s thesis deal with the quality management system certification. In the introduction to the points at issue you can find an explanation of some basic ČSN EN ISO 9001 terms, its history, origin and development. After that some particular ISO standards of 9000 series and methodological instructions for accreditation (MPA 50-01-07) are discussed. The biggest emphasis is put on standard ČSN EN ISO 9001. Particularly chapters 4 to 8 are analysed here. The other significant part of the theses is the chapter 7 dealing with the process of certification. The whole process from its origin up to the edition of a certificate, following supervision and re-certification is here described in detail. The current state evaluation and future development prediction are given in the conclusion.
Description
Citation
PAPPOVÁ, B. Certifikace systému managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Trvaj (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) Ing. Petr Dobšák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Doňarová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Musil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO