Analýza a využití vodního paprsku v technologii obrábění.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na základní rozbor a popis vodního paprsku. Obsahuje charakteristiku technologie řezání a dělení materiálu vodním paprskem, rozdíly mezi čistým a abrazivním vodním paprskem a jejich parametry. Důležitou částí je také porovnání s jinými metodami obrábění. V závěru se práce věnuje trendům a vývoji technologie vodního paprsku a příkladům technologické aplikace.
The thesis deals with the basic analysis and description of water jet machining. It contains characterization of cutting technology and material removal with water jet technology, differences between clean and hydroabrasive water jet and their parametres. The imporant part is also comparison with other unconventional cutting methods. In the end the thesis is devoted to the trends and the development of water jet technology and to examples of technological application.
Description
Citation
KMENTA, M. Analýza a využití vodního paprsku v technologii obrábění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V čem spočívá vysoká ekonomická náročnost metody vodního paprsku? Srovnání s ostatními technologiemi. Výhoda vodního paprsku oproti ostatním technologiím ve smyslu řezaného produktu. Srovnání životnosti řezací hlavy při použití čisté vody a vody s abrazivem. Výstupní průměry trysek a aplikace různých trysek pro různé řezané materiály. Maximální tloušťka materiálů řezaných vodním paprskem. Je paprsek schopen udělat "průstřel" materiálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO