Mobilní štípačka dřevěné kulatiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh několika variant štípačů dřevěné kulatiny a následný zdůvodněný výběr nejvhodnějšího provedení dle zadaných požadavků. Dále pak návrh pohonu břitu, aby byl štípač schopen vyvodit zadanou sílu. Funkční a pevnostní výpočty jednotlivých částí. A nakonec výkresová dokumentace navrženého mobilního štípače dřevěné kulatiny.
The aim of this bachelor thesis is the design a few variants of wood splitter and substantiate for the selection of the most suitable design to the requirements. Further then suggestion the cutting edge drive to the splitter was able to draw the specified strenght. Functional and strenght calculations of the individual parts. And finally drawings of the proposed mobile wood splitter.
Description
Citation
BAROŇ, L. Mobilní štípačka dřevěné kulatiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO