Studium aromatického profilu vybraných odrůd moravských vín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předmětem této diplomové práce bylo stanovení profilu těkavých aromatických látek odrůdových vín a následná statistická analýza, kladoucí si za cíl nalézt odrůdové markery vybraných odrůd – jednotlivé látky, jejich typické obsahy, vzájemné korelace apod. Pro stanovení aromatického profilu byla použita technika HS-SPME-GC-MS. Hlavím záměrem této práce byla analýza odrůd Pálava, Hibernal, Johanniter a Solaris. Získaná data byla statisticky zpracována pomocí metod deskriptivní a vícerozměrné statistiky. Na základě těchto analýz byly vytvořeny modely, které z obsahů 14 vybraných sloučenin aromatického profilu umožňují rozeznat Piwi odrůdy Hibernal, Johanniter a Solaris; tyto odrůdy rozlišit od odrůdy Pálava a u vín odrůdy Pálava určit jejich původ ve znojemské nebo mikulovské podoblasti.
The subject of this thesis was the determination of the profile of volatile aromatic compounds of varietal wines and the subsequent statistical analysis, aiming to find varietal markers of selected varieties – individual substances, their typical contents, mutual correlations. The HS-SPME-GC-MS technique was used to determine the aromatic profile. The main focus of this work was the analysis of the varieties Pálava, Hibernal, Johanniter and Solaris. The data obtained were statistically processed using descriptive and multivariate statistical methods. On the basis of these analyses, models were developed which, from the contents of 14 selected compounds of the aromatic profile, allow the Piwi varieties Hibernal, Johanniter and Solaris to be distinguished from each other and from the Pálava variety and, for the Pálava variety wines, to determine their origin in the Znojmo or Mikulov wine sub-region.
Description
Citation
GROSS, M. Studium aromatického profilu vybraných odrůd moravských vín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Proč se využité Piwi odrůdy vyčleňují? doc. Diviš: Proč byste doporučil předúprávu vzorku vína před jeho analýzou? doc. Obruča: Zmínil jste stanovení obsahu butyrolaktol jaký typ byl přesně stanoven a jaký je ve víně jeho zdroj? doc. Brázda: Kolik jste měl k dispozici standardů pro stanovení HPLC? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal výborné odborné znalosti i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO