Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na výběr pro firmu nejlepšího způsobu financování pořízení nového dlouhodobého majetku a jeho vliv na základ daně. Srovnává různé způsoby pořízení majetku do společnosti. V bakalářské práci je to především pořízení v hotovosti, na leasing a na úvěr. Sleduje daňové aspekty různých způsobů nabytí majetku a navrhuje firmě nejlepší způsob pořízení majetku do společnosti.
Bachelor thesis aims at choosing the best method of financing the acquisition of new long-term assets and its impact on tax base in a company. It comares different methods of company´s asset acquisition. In this bachelor thesis it is particulary acquisition of assets in cash, leasing and loans. The thesis observes various ways of assets acquisition from the tax viewpoint and it suggests the best way how to acquire assets in the company.
Description
Citation
PROSSEROVÁ, K. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Z pohledu technického zhodnocení je výhodnější úvěr či leasing? Časová hodnota pěněz ve vztahu k navrhovaným řešením. odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO