Měření vlastností oxidů manganu (MnOx) metodou EQCM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní palivové články. Jsou zde rozebrány i použité metody měření a vyhodnocování vlastností vrstvy oxidu manganičitého. Praktická část práce se zabývá dopováním elektrolytického oxidu manganičitého solemi dvojmocných kovů a sledováním jejich chování při cyklické voltametrii metodou EQCM.
The present work deals with the use of manganese oxide as a catalyst for positive electrode of fuel cells. The theoretical part is to analyze the problem of fuel cells, focusing on lowtemperature fuel cells. Are discussed and the methods of measurement and evaluation of properties of manganese oxide layer. The practical part deals with doping electrolytic manganese dioxide salts of divalent metals and monitoring their behavior in the cyclic voltammetry by the EQCM method.
Description
Citation
PLÉHA, D. Měření vlastností oxidů manganu (MnOx) metodou EQCM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Proč se používá Hg Hg O elektroda? Proč se nepoužívá při měření sinusový průběh? Je tam tedy možné nastavit i sinusový průběh? Přoč se volí zrovna dané přísady a uvedené množství? Kde a jak dochází k úbytku hmotnosti? Co chcete zjistit od XRD?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO