Metody detekce neutronů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá neutrony, způsobům jejich detekce a neutronovými detektory. Teoretická část zahrnuje popis všech principů, pomocí kterých je možné neutrony detekovat a blíže přiblíží jak již zavedené neutronové detektory, tak i nejnovější typ detektoru. Praktická část je věnována realizaci Bonnerových sfér a proměření jejich vlastností na neutronovém zdroji 241Am-Be.
This bachelor thesis deal with neutrons, ways to detect them and with neutron detectors themselves. The theoretical part includes description of all principles by which it is possible to detect them and defines both already established neutron detectors and the latest type of detector. The practical part is focused on realization of Bonner spheres and the measurement of their properties on a neutron source 241Am-Be.
Description
Citation
ARBEIT, V. Metody detekce neutronů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Metody detekce neutronů. Vedoucí práce Ing. Mičian seznámil komisi se zněním posudků. Otázky oponenta student správně zodpověděl. Ing. Katovský se dotázal na dosažené výsledky v závislosti na velikosti sféry, student otázku pohotově zodpověděl. Doc. Baxant se dotázal na použitý materiál a tvar detektorů, student otázku samostatně zodpověděl. Dále se doc. Baxant zeptal na význam vzdálenosti při měření, student otázku zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO