Návrh elektronického obchodu pre firmu AUTOP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá zavedením elektronického obchodu do firmy AUTOP – Jiří Povolný, ktorá sa zameriava predovšetkým na predaj automobilových súčiastok, doplnkov a náhradných dielov. Cieľom je charakterizovať problematiku elektronického obchodovania a marketingu, poukázať na nové trendy v tejto oblasti a analyzovať aktuálnu situáciu vo firme. Výstupom práce je návrh riešenia elektronického obchodu firmy a metodika použitia navrhnutého modelu.
This bachelor’s thesis deals with implemeting an e-shop into the company AUTOP - Jiri Povolny, which mostly targets on selling car components, accessories and replacement parts. The aim of this thesis is to describe the issues of electronic trading and marketing, to demonstrate new trends in this area, and to analyze the company's current situation. The thesis's result is a proposed design of the company's e-shop and methodics of usage of designed model.
Description
Citation
MEŠKOVÁ, L. Návrh elektronického obchodu pre firmu AUTOP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky oponenta práce odpovězeno 1. prof. Mezník Poznámka k terminologii - E-commerce versus E-trading. odpovězeno 2. Ing. Klčová Jakým způsobem byl testován newsletter? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO