Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Description
Keywords
Citation
KREMSEROVÁ, L. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, LL.M. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-06
Defence
Otázky vedoucího práce - zisková marže byla určena jako průměr za předešlé roky. Otázky oponenta práce - zodpovězeny doc.Krajňák - Byl zkoumaný podnik ochoten poskytnout finanční data? Ing. Luňáček - Jak je možné, že závislost na HDP, kterou ve své práci uvádíte, je záporná? Odpověď: Nezamýšlela jsem se nad tím, rozhodovala jsem se na základě koeficientu korelace. prof. Režňáková - Jaká je logika prognozování tržeb malého podniku na základě HDP? Existuje, dle Vašeho názoru, nějaký vztah mezi rentabilitou investic a náklady kapitálu na konci první fáze? - Nevysvětleno. Je to makroekonomický ukazatel uváděn v literatuře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO