Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout fotovoltaický energetický systém na rodinném domu, jenž je odpojen od elektrické sítě. Práce dále obsahuje podrobné informace, jež by mohly pomoci pochopit, jak fotovoltaické systémy dodávají solární energii a které faktory mohou ovlivnit jejich účinnost. Byly použity dva různé programy k simulaci toho, jak by návrh vypadal po celý rok. Byly také zmíněny jejich výhody a nevýhody.
The aim of this bachelor’s thesis is to design a solar photovoltaic energy system on a family house disconnected from the electrical grid. Furthermore, the thesis includes detailed information that might help understand how photovoltaic systems can supply energy and which factors may affect the efficiency of these. Two programs were used to simulate how the design would perform during a whole year. There were also mentioned their advantages and disadvantages.
Description
Citation
VELASQUEZ, J. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Kde jste sehnal data použité v prezentaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO