Analýza možností implementace VoIP v rozlehlé síti Třineckých železáren a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci technologie VoIP ve vzdálených pobočkách velké firmy. Je zde využito stávajících WAN linek, které byly dosud určeny pouze pro přenos dat. Nasazení IP telefonie rozšiřuje využití těchto linek a zároveň snižuje náklady na provoz telefonních služeb. Jsou zde popsány modely pro návrh, a také samotný návrh řešení IP telefonie pro konkrétní firmu.
This diploma thesis is focused on the implementation of the technology VoIP in the remote branch offices of a big company. There are used the current WAN lines, which have been so far used only for transfer of data. Implementation of IP telephony is extending the utilization of those lines and at the same time the costs for running of the telephone services are reduced. There are described the models for proposal and also the proposal for solution of IP telephony for a specific company.
Description
Citation
PIENIAŽEK, I. Analýza možností implementace VoIP v rozlehlé síti Třineckých železáren a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Jaký je současný stav sítě ve firmě Třineckých železáren? Analyzoval jste vliv použití VPN tunelů na parametry QoS? Zjišťoval jste množství hovorů v síti před implementací? Uvažoval jste o nasazení QoS technik na WAN linkách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO