Analýza rozložení neutronového spektra pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva v reaktorech s tekutými solemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou neutronových spekter v reaktorech s tekutými solemi. Teoretická část obsahuje stručný popis cyklů jaderného paliva. Dále jsou v teoretické části popsány reaktory IV. generace. Podrobněji jsou zde popsány reaktory na bázi tekutých solí. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu neutronových spekter v stendech ze soli. Konkrétněji byly analyzovány soli NaCl a KCl, prostřednictvím výpočetních kódů TALYS a MCNP.
This bachelor thesis deals with the analysis of neutron spectra in the reactors with liquid salts. The teoretical part contains a brief description of the nuclear fuel cycles. In the theoretical are further described the reactors of IV. generations. Here are the reactors on the basis of liquid salts described in detail. The practical part of the bachelor thesis is focused on the analysis of neutron spectra in set-ups performer from solid salt. Concretly, the salts NaCl and KCl were analysed by means of the computational codes TALYS and MCNP.
Description
Citation
MÁCA, P. Analýza rozložení neutronového spektra pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva v reaktorech s tekutými solemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Analýza rozložení neutronového spektra pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva v reaktorech s tekutými solemi. S posudky seznámil komisi vedoucí Ing. Zeman. Vedoucí následně položil otázky oponenta. Přes mírné zaváhání odpovídal student na otázky správně. V následné diskuzi se tázali Ing. Foral a doc. Drápela. Student odpovídal s výraznější pomocí tázajících správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO