Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí

but.committeedoc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Veronika Singrová - tajemník, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - člen, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent David Lahodný seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí~ reagoval velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKučera, Tomášcs
dc.contributor.authorLahodný, Davidcs
dc.contributor.refereeSvoboda,, Miroslavcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:27Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:27Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní uhlí. U pesticidních látek je popsáno jejich působení v přírodě, rozdělení, výskyt a možné odstraňování. Aktivní uhlí je rozděleno dle typu, je popsána jeho výroba a reaktivace, proces adsorpce a také hlavní parametry aktivního uhlí. Druhá část je zaměřena na laboratorní experiment odstranění pesticidů z modelových vod. Jsou zde charakterizovány testované druhy aktivního uhlí, popsán laboratorní postup a následná analýza vzorků. V závěru je provedeno vyhodnocení jednotlivých druhů aktivního uhlí s ohledem na účinnost.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with the effectiveness of selected types of activated carbon for the removal of pesticide substances from drinking water. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part focuses on pesticides and activated carbon. For pesticides, their nature, distribution, occurrence and possible removal are described. Activated carbon is divided according to type, production and reactivation, the process of adsorption and also the main parameters of activated carbon are described. The second part is focused on laboratory experiment of pesticide removal from model waters. There are characterized the tested types of activated carbon, described the laboratory procedure and subsequent analysis of samples. In conclusion, the evaluation of individual types of activated carbon is evaluated with consideration to efficiency.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationLAHODNÝ, D. Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120776cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178851
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaktivní uhlícs
dc.subjectpesticidycs
dc.subjectpitná vodacs
dc.subjectadsorpcecs
dc.subjectúprava vodycs
dc.subjectactivated carbonen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectadsorptionen
dc.subjectwater treatmenten
dc.titleOdstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlícs
dc.title.alternative83/5000 Removal of pesticides from drinking water using different types of activated carbonen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-06-17-12:07:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120776en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:27en
sync.item.modts2021.11.22 23:44:36en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49693.pdf
Size:
50.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49693.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49833.pdf
Size:
101.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49833.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120776.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120776.html
Collections