Zlepšování výrobního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zlepšování (zproduktivnění) výrobních procesů. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají procesu a procesního řízení. Dále jsou zde zmíněny a popsány metody, díky kterým je možné výrobní procesy analyzovat a následně je zlepšovat. Některé z těchto metod jsou použity v praktické části. Zde se práce zabývá problematikou určitého výrobního procesu ve společnosti TES Vsetín, s.r.o. Na základě analýzy tohoto procesu bude v této práci vytvořen návrh na zproduktivnění tohoto procesu. Toto zproduktivnění je následně vyjádřeno i v peněžních jednotkách.
This bachelor thesis deals with the issues of improvement of the production processes. This thesis is divided into three basic parts, theoretical, analytical and design part. The theoretical part defines the basic concepts related to the process and process management. Furthermore, there are mentioned methods, which make it possible to analyze the production processes and improve them. Some of these methods are used in the practical part. In this part the thesis deals with the issues of the specific production process of TES Vsetín, Ltd. Based on the analysis of this process there will be created a proposal of improvement of this process. This improvement is then also expressed in monetary units.
Description
Citation
KAŠPAR, A. Zlepšování výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka oponenta bakalářské práce: ODPOVĚZENO OTÁZKA: Ing. David Schüller, Ph.D. - Jaký má firma obrat? Konzultoval jste návrh s manažerem? - ODPOVĚZENO OTÁZKA: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - Jaké byly ohlasy managementu na Vaše návrhy? - ODPOVĚZENO OTÁZKA: Ing. Karel Brychta, Ph.D. - Byly při analýze problému využity tzv. staré a nové nástroje managementu kvality? - ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO