Nabíječka pro bateriový zdroj osciloskopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky pro bateriový zdroj osciloskopu. Výstupní parametry této nabíječky jsou: výstupní napětí 4,1 V a výstupní proud 15 A. Nabíječka je realizována jako blokující měnič řízený integrovaným obvodem UC3844. Nejprve jsou popsány možné topologie měniče. Dále je popsán zvolený blokující měnič a následný návrh silových částí a řídicího obvodu. Poté je popsáno měření kde se projevil příliš veliký rozptyl transformátoru. Proto následuje část, kde je popsána úprava návrhu nabíječky, která pro eliminaci vlivu rozptylu využívá bezztrátový článek. Následuje popis mechanické konstrukce nabíječky. V závěru je zdokumentováno měření nabíječky, jsou popsány problémy při oživení a zhodnoceny dosažené výsledky.
This bachelor thesis deals with the design and construction of a battery charger for an oscilloscope battery source. The output parameters of this charger are: output voltage 4.1 V and output current 15 A. The charger is designed as a flyback converter controlled by the integrated circuit UC3844. First, the possible topologies of the inverter are described. Then the selected flyback converter and the subsequent design of the power parts and the control circuit are described. Then the measurement where the transformer leakage was too large is described. Therefore, the following section describes the modification of the charger design, which uses a snubber network to eliminate the effect of leakage. This is followed by a description of the mechanical design of the charger. Finally, measurements of the charger are documented, testing problems are described, and the results obtained are evaluated.
Description
Citation
NOVÁK, M. Nabíječka pro bateriový zdroj osciloskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval práci na téma Nabíječka pro bateriový zdroj osciloskopu. Student shrnul cíle práce a uvedl požadované výstupní parametry nabíječky. Dále uvedl naměřená výstupni data včetně grafických průběhů a zapoejní použitých při konstrukci nabíječky. Prezentoval další úskalí návrhu a jejich postupné řešení a to vždy c naměřenými průběhy dat. Uvedl také náhradní schéma pomocného napájení, které nálěit okomentoval. Prezentoval také naměřenou účinnost a snímky termokamerou pořízené při provozu zařízení. Na závěr shrnul možná vylepšení návrhu. Student zodpověděl otázky oponenta. Zodpověděl otázky, které vyplynuly z technické diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO