Výroba fixačního členu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Fixační člen upevňuje filtrační klece k filtru. Pro výrobu toho členu byla použita konstrukční ocel 11 373 o tloušťce 3 mm. Výrobnost je odhadnuta na 24 000 ks/rok. Z mnoha možných výrobních technologií byla vybrána metoda stříhání s následným ohybem. Jelikož nelze všechny operace sdružit do nástroje, jsou prováděny postupně. Pro všechny kroky byly provedeny konstrukční a technologické výpočty, ze kterých byly sestaveny přípravky. Pro výrobu bylo využito stojní vybavenosti firmy (lis LEXN 100C a strojních nůžek NTE). Rovněž byly spočteny náklady na výrobu a graficky znázorněn roční zisk. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 16 843 ks/rok.
Fixation element consolidates filtration cage to filter. For production of this element 3 mm thick steel 11 373 was used. The production is estimated to 24 000 pieces per year. From many different possible production technologies the method of cutting followed-up by bending was chosen. Since it is impossible to implement these methods into one tool it is carried out step by step. For all steps the construction and technological calculations were carried out and from them templates were formed. For production was used company equipment (press LEXN 100C, shears NTE). Also production costs were calculated and annual profit was graphically represented. The production is profitable since 16 843 pieces are made per year.
Description
Citation
HŘEBÍČEK, R. Výroba fixačního členu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Komise kladla tyto dotazy: 1. Proč nebyl použit sdružený nástoj? 2. Proč nejsou uvedeny v práci celkové rozměry součásti? 3. Proč je opěrná deska zušlechtěna na vysokou pevnost? 4. Jak by se upnul zkonstruovaný nástroj do navrženého lisu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO