Analýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek. Zaměřuje se na jejich vznik, zaúčtování, ekonomické a daňové aspekty. Dále se věnuje problému vymáhání pohledávek různými způsoby. Bakalářská práce hodnotí, jakým způsobem vymáhá pohledávky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno a navrhuje pro něj nejvhodnější způsoby vymáhání pohledávek.
The bachelor´s thesis deals with debts. It focuses on creation of debts, accounting, economic and tax aspects. Then it deals with problem of debt collection by different ways. The bachelor´s thesis reviews how to collect debts the Správa železniční dopravní cesty, state organization, Regional directorate Brno and it suggests which ways are the best on.
Description
Citation
KHEILOVÁ, E. Analýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázky oponenta práce: Viz příloha. Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: Vymezte rozdíly plynoucí ze skutečnosti, že jste práci zpracovávala pro státní organizaci, nikoliv pro podnikatelský subjekt. Existují určitá specifika daná touto situací? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO