Ponava - sportovně komerční areál - fotbalový stadion

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cilem diplomoveho projektu je vytvorit jasnou urbanistickou koncepci brnenske casti Ponava. Prioritou je zachovani a znovuoziveni prostoru jako arealu pro sport a rekreaci, coz vychazi z historicke tradice a genius loci mista. Projekt se dale specificky zameruje na navrh noveho fotbaloveho stadionu v tomto arealu.
Diploma project aims at establishing a clear urban conception of city part "Ponava". Priority is maintence of sport`s function based on historical tradition and "genius loci". Project specifically solves the proposal for a new football stadium."
Description
Citation
ČERNÝ, L. Ponava - sportovně komerční areál - fotbalový stadion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. arch. Petra Matoušková (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na připomínky a náměty oponenta, vedoucího práce a členů komise. Práce navržena komisí na cenu děkana.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO