Obnovitelné zdroje energie v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Rozebírány jsou jednotlivé druhy obnovitelných energií. A to zejména energie větru, energie vody, energie slunce a biomasa. V každé kapitole se čtenář dočte o vývoji, principu činnosti, technických charakteristikách, vlivu na přírodu a potenciál v České republice. Na závěr je pojednáváno o ekonomice a legislativě, a to zejména o možných podporách a cenách jednotlivých obnovitelných zdrojů energie.
The content of bachelor study is the technical recherche of the renewable resources of energy in the Czech Republic. I'm ineterested in a kind of renewable resources of energy. This especially contains wind energy, hydroenergy, solar energy and biomass. In each chapter you can find some informations about development, principle of function, technical characteristics, environmental impact and potential in the Czech Republic. At the end of this study are noted economy and legislation especially supports and prices of each renewable resource of energy.
Description
Citation
SEDLÁK, P. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO