Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z nutnosti použiteľnosti pri reálnej jazde v teréne a simulácia modelu tejto mechatronickej sústavy v programe MATLAB/Simulink a následná úprava a ladenie jednotlivých parametrov konkrétne zvoleného technického riešenia. Ďalej sa práca zaoberá možnosťami riadenia elektromagnetického tlmiča manuálnym nastavením, alebo s použitím regulátora.
This paper deals with the problem of electromagnetic dampers and their design. Compares several different technical solutions. It prepared the basic structure of the shock and the initial draft of the parameters based on the need for usability in real off-road model and simulation of mechatronic systems in the program MATLAB / Simulink and subsequent modification and tuning of parameters specific technical solution chosen. Furthermore, the work deals with management options electromagnetic damper settings manually, or using a controller.
Description
Citation
SIROTA, T. Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student prokázal schopnost prezentovat výsledky své práce ipřes malé nepřesnosti na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO