Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena srovnávací charakteristika všech popsaných systémů. Na začátku praktické části byla provedena instalace a konfigurace všech monitorovacích systémů a následně jejich vyhodnocení. Druhá část se zabývá monitorovacímu systému Zabbix, kde byl kladen větší důraz na sledování zpoždění IP služeb.
The bachelor thesis deals with network monitoring. In this work, a theoretical analysis of known monitoring systems was performed and their architecture, properties and work with these systems were also described. Subsequently, a comparative characteristic of all described systems was performed. At the beginning of the practical part, the installation and configuration of all monitoring systems and their evaluation was performed. The second part deals with the Zabbix monitoring system, where more emphasis was placed on monitoring IP service delays.
Description
Citation
SCRIPNIC, D. Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kolařík (člen) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1) Co je Váš největší přínos v oblasti monitorování sítě? 2) Říkáte, že pro zlepšení kvality služeb byly zavedeny mechanismy QoS jako: DiffServ, IntServ. Co je to za mechanismy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO