Vliv kombinace vysokopecní jemně mleté granulované strusky a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tato práce se zabývá kombinací vysokopecní jemně mleté granulované strusky (VJMGS) v optimálním poměru s příměsí inertní. Cílem této práce je ověřit vliv vzájemné kombinace příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonové směsi, konkrétně na pevnost betonu v tlaku. Získané výsledky naznačují, že i s poloviční dávkou VJMGS ve směsi se dají získat velmi obdobné fyzikálně-mechanické parametry betonu v porovnání s recepturou obsahující pouze VJMGS, což může být výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska ekologického.
This paper deals with the combination of blast furnace finely ground granulated slag (VJMGS) in an optimal ratio with an inert admixture. The aim of this work is to verify the influence of the mutual combination of admixtures on the physical-mechanical parameters of the concrete mixture, specifically the compressive strength of concrete. The obtained results suggest that even with half the dose of VJMGS in the mixture it is possible to obtain very similar physical-mechanical parameters of concrete in comparison with the recipe containing only VJMGS, which can be advantageous not only from an economic point of view but also from an ecological point of view.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 477-482. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO