Pojistná ochrana podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů minimalizující dopady rizik, která jsou pro subjekt nejzávažnější.
The Bachelor Thesis deals with a topic of creating suitable insurance protection of a business subject including risk analysis. It also suggests products suitable for minimizing impact of the most serious risks for the subject.
Description
Citation
WEBEROVÁ, D. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Ing. Roman Ptáček, Ph.D. Využije společnost navýšenou pojistku? - Zodpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. Mnoho ze strojí ve společnosti je dávno odepsaných, bude se také pojišťovat? - Zodpovězeno. Jak stanovujete cenu starších, již odepsaných strojů? - Zodpovězeno. Ing. Štěpán Konečný, Ph.D. Jakou bere pojišťovna cenu při pojišťování starších, již odepsaných strojů. - Zodpovězeno. Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. Jak společnost dosáhla na slevu pojištění? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO