Security hardening systému Windows Server 2016

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování bezpečnosti systémů Windows pro servery, konkrétně je teorie aplikována na prostředí Windows Server 2016. Popisuje jednotlivé kroky zvyšování zabezpečení sítě za použití tohoto operačního systému u nejmenované nadnárodní společnosti.
This bachelor thesis is focused on the security hardening of Windows systems for servers. In this thesis, the theory is applied on Windows Server 2016 operating system. There are described individual steps one should take to increase network security. The entire project is set in the environment of unnamed multinational company.
Description
Citation
KŘIVÁKOVÁ, H. Security hardening systému Windows Server 2016 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Veber, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázky vedoucího -zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Sedlák: Proč nepoužíváte český překlad "security hardening"? Jaká je definice bezpečnostní deviace? - zodpovězeno Ing. Veber: Jak jste stanovila rozsah použitých pravidel CIS? - zodpovězeno doc. Fedorová: Jak jste identifikovala náklady, které by mohly být sníženy zavedením vašeho projektu? V jaké výši by toto snížení bylo možné očekávat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO