Webový systém a klientské aplikace pro neziskovou organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení webových stránek neziskové organizace tak, aby splňoval náročnější požadavky na webový informační systém a vytvořil tím tak dostupnou podporu pro řízení informací, kontrolu a plánování v této neziskové organizaci. Práce se také zaměřuje na další návrhy pro chod tohoto systému tak, aby se na jeho základech mohla organizace dále rozvíjet.
Aim of the bachelor’s thesis is evaluation and improve actual web solution of non-profit organization to meet the demandig requirements on web-based information system and make this way available support for inoformation control, planning and controlling in this non-profit organization. Next aim is to make other suggestions about this web-system to be good solution on this base non-profit organization can develop.
Description
Citation
ČEŠKA, P. Webový systém a klientské aplikace pro neziskovou organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázky oponenta práce odpovězeno Ing. Dydowicz Co Vás vedlo k volbě daného redakčního systému? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO