Pokročilé asistenční systémy řidiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje funkce pokročilých asistenčních systémů řidiče. Tyto systémy slouží ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Práce se věnuje rozdělení asistenčních systémů, popisu snímačů, které tyto systémy využívají, ale hlavní část práce se zabývá popisem jednotlivých asistenčních systémů. V závěru této práce je také zahrnutí asistenčních systémů v legislativě a krátký pohled do budoucnosti těchto technologií.
This Bachelor´s thesis describes functions of advanced driver assistance systems. These systems are used to increase safety of road users. The thesis deals with distribution of assistance systems, description of sensors that are used by these systems, but the main part describes the assistance systems itself. In the conclusion part of this thesis is the inclusion of driver assistance systems in the legislation and a brief look into the future of these technologies.
Description
Citation
FAJT, J. Pokročilé asistenční systémy řidiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem závěrečné práce. V rámci obhajoby byly komisí vzneseny následující dotazy: 1) Jakým způsobem je u HUD řešeno zobrazení v případě dokoupení systému od třetí strany? Existuje více variant? 2) Na jakém principu fungují snímače příčného zrychlení a úhlové rychlosti v systému ESP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO