Podnikatelský záměr na rozvoj firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou malého podnikatelského subjektu. Na základě zjištěných skutečností jsem pochopil stávající situaci a navrhl kroky, potřebné k dalšímu rozvoji firmy. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii, kde budou objasněny některé základní pojmy týkající se podnikání a podnikatelského plánu. Druhá část je zaměřena na návrh a vypracování podnikatelského a finančního plánu.
The bachelor thesis deals with small business analyses. On the basis of findings I realized a current situation and made a proposal for next steps, leading business development. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the theory, where would be some basic concepts relating to business and business plane explained. The second practical part is focused on designing business and financial plan.
Description
Citation
ČIHÁČEK, P. Podnikatelský záměr na rozvoj firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Prof. Koráb: K jakému rozvoji přispěje daný podnikatelský záměr a jaké jsou návrhy? Všechny prováděné analýzy jsou shrnuté ve SWOT analýze? Proč je mezi slabými stránkami uvedena "neohraničená pracovní doba"?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO