Long-term durability of cement-bonded particleboards with modified composition by waste dust

dc.contributor.authorMelichar, Tomášcs
dc.contributor.authorBydžovský, Jiřícs
dc.contributor.authorDufka, Amoscs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume2021cs
dc.date.accessioned2022-03-31T10:54:37Z
dc.date.available2022-03-31T10:54:37Z
dc.date.issued2021-12-01cs
dc.description.abstractThis paper presents research on long-term behaviour of cement-bonded particleboards exposed to adverse conditions. The boards were subjected to frosting / defrosting cycles, up to 300 cycles. Specifically, 100, 200, 300 cycles were performed at the age of 28 days, 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. Compositoin of the particleboards was modified by by-product, which has its origin in production of cement-bonded particleboards. Dust from cutting and grinding of the particleboards was used in amount of 7% as a partial substituent of cement (6%) and spruce chips (1%). The goal of presented research is the assessing the effect of adverse conditions at different age of cement-bonded particleboards (with modified composition), when attention is paid to mechanical properties and microstructure, respectively. Bending strength, modulus of elasticity in bending, transverse tensile strength perpendicular to the plane of the board and microstructure (SEM) were studied with respect to the changes in time (up to 2 years).en
dc.description.abstractČlánek prezentuje výzkum zaměřený na dlouhodobé chování cementotřískových desek vystavených nepříznivým vlivům. Desky byly podrobeny zmrazovacím / rozmrazovacím cyklům, do 300 cyklů. Konkrétně bylo realizováno 100, 200 a 300 cyklů a to ve stáří desek 28 dní, 6 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců a 24 měsíců. Složení desek bylo modifikováno vedlejším produktem vznikajícím při opracování právě cementotřískových desek. Prach z formátování a broušení cementotřískových desek byl použit v množství 7 % jako parciální náhrada cementu (6 %) a smrkových třísek (1 %). Cílem prezentovaného výzkumu je posouzení vlivu nepříznivých podmínek v rozdílném stáří cementotřískových desek (modifikovaného složení), kdy je pozornost věnována mechanickým vlastnostem, resp. mikrostruktuře. Byla analyzována pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky a mikrostruktura (rastrovací elektronová mikroskopie) s ohledem na změny v čase (do 2 let).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent250-261cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationWaste forum. 2021, vol. 2021, issue 4, p. 250-261.en
dc.identifier.issn1804-0195cs
dc.identifier.other175177cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204071
dc.language.isoencs
dc.publisherCEMC - České ekologické manažerské centrumcs
dc.relation.ispartofWaste forumcs
dc.relation.urihttp://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2021_p250.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1804-0195/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cs
dc.subjectCement-bonded particleboardsen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectcompositionen
dc.subjectalternative raw materialen
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectlong-termen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectfrosten
dc.subjectdevelopment in time.en
dc.subjectCementotřísková deska
dc.subjectmodifikace
dc.subjectsložení
dc.subjectalternativní surovina
dc.subjectvlastnosti
dc.subjectmikrostruktura
dc.subjectdlouhodobý
dc.subjecttrvanlivost
dc.subjectmráz
dc.subjectvývoj v čase.
dc.titleLong-term durability of cement-bonded particleboards with modified composition by waste dusten
dc.title.alternativeDlouhodobá trvanlivost cementotřískových desek modifikovaného složení odpadním prachemcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-175177en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.31 12:54:37en
sync.item.modts2022.03.31 12:15:04en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Centrum AdMaS - VP1 - MSHcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
WF_4_2021_p250.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
WF_4_2021_p250.pdf