Long-term durability of cement-bonded particleboards with modified composition by waste dust

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CEMC - České ekologické manažerské centrum
Abstract
This paper presents research on long-term behaviour of cement-bonded particleboards exposed to adverse conditions. The boards were subjected to frosting / defrosting cycles, up to 300 cycles. Specifically, 100, 200, 300 cycles were performed at the age of 28 days, 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. Compositoin of the particleboards was modified by by-product, which has its origin in production of cement-bonded particleboards. Dust from cutting and grinding of the particleboards was used in amount of 7% as a partial substituent of cement (6%) and spruce chips (1%). The goal of presented research is the assessing the effect of adverse conditions at different age of cement-bonded particleboards (with modified composition), when attention is paid to mechanical properties and microstructure, respectively. Bending strength, modulus of elasticity in bending, transverse tensile strength perpendicular to the plane of the board and microstructure (SEM) were studied with respect to the changes in time (up to 2 years).
Článek prezentuje výzkum zaměřený na dlouhodobé chování cementotřískových desek vystavených nepříznivým vlivům. Desky byly podrobeny zmrazovacím / rozmrazovacím cyklům, do 300 cyklů. Konkrétně bylo realizováno 100, 200 a 300 cyklů a to ve stáří desek 28 dní, 6 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců a 24 měsíců. Složení desek bylo modifikováno vedlejším produktem vznikajícím při opracování právě cementotřískových desek. Prach z formátování a broušení cementotřískových desek byl použit v množství 7 % jako parciální náhrada cementu (6 %) a smrkových třísek (1 %). Cílem prezentovaného výzkumu je posouzení vlivu nepříznivých podmínek v rozdílném stáří cementotřískových desek (modifikovaného složení), kdy je pozornost věnována mechanickým vlastnostem, resp. mikrostruktuře. Byla analyzována pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky a mikrostruktura (rastrovací elektronová mikroskopie) s ohledem na změny v čase (do 2 let).
Description
Citation
Waste forum. 2021, vol. 2021, issue 4, p. 250-261.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2021_p250.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
DOI
Citace PRO