Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se prvně zaměřuje na historii a vývoj CNC techniky. Následně se zabývá návrhem technologického postupu součásti “hřídel“, volbou stroje a vybavením stroje nářadím. Pro ověření navrženého technologického postupu je vytvořen NC program v řídicím systému Sinumerik 810D. Nakonec je součást vyrobena, v rámci možnosti, na zvoleném školním soustruhu SPN 12 CNC.
The work it first focuses on the history and development of CNC technology. Then deals with the design the technological process part"shaft" selecting machine and selection of cutting tools. For verification proposed technological process is created NC program in the controle system Sinumerik 810 D. In the end, the part is manufactured, within option, on the selected school lathe SPN 12 CNC.
Description
Citation
SVOZIL, R. Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Způsoby dělení materiálů 2) Materiál použitých VBD 3) Negativní a pozitivní geometrie nástroje Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO