Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 75 kW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá výpočtovým návrhem a konstrukčním řešením pístu čtyřdobého, zážehového motoru o výkonu 75 kW. Součástí konstrukčního řešení je zpracovat návrh základních rozměrů motoru a klikového mechanismu. Závěrečná část je věnována pevnostní kontrole kritických průřezů pístu na základě navržené kinematiky klikového mechanismu a indikátorového diagramu.
This bachelor's thesis deals with calculating suggestion and structural solution of a piston for a 4-stroke petrol engine with 75kW output power. The structural solution includes determination basic dimensions of engine and crank mechanism. Final part is devoted to fort control of critical piston sections on the base of kinematics crank mechanism and indicator diagram.
Description
Citation
KALUGIN, I. Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 75 kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO