Druhy a metody zkoušení letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářské práce se zabývá zpracováním tématiky druhů a metod zkoušení letadel. Již z názvu vyplývá, že je tato tématika náročná a velmi obsáhlá. Proto bylo cílem tuto oblast více přiblížit a zpracovat její přehled. Práce je rozdělena na tři základní oblasti a to statické pevnostní zkoušky, únavové zkoušky a letové zkoušky. Na začátku každé oblasti je seznámení s danou problematikou a způsobem řešení. Každá oblast je pro přehlednost dále dělena a doplněna obrázky.
This bachelor´s thesis deals with processing of technics and methods of aircraft testing. Even the name shows that this theme is very demanding and extensive. Therefore was the aim to simplify this area and compile his summary. The work is divided into three basic areas of static strength tests, fatigue tests and flight tests. At the beginning of each area is familiar with the issues and methods to solving problems. For lucidity is each area subdivided and accompanied by pictures.
Description
Citation
RYDLO, T. Druhy a metody zkoušení letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO