Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci se zabývám návrhem, výrobou a testováním laboratorního výukového modelu "Wattův regulátor". Tato práce pojednává o různých možnostech řešení konstrukce a především senzoriky v dané úloze. Hodnotím klady a zápory jednotlivých řešení. Dále zde popisuji návrh a realizaci výkonové elektroniky a kabeláže pro komunikaci modelu s PC prostřednictvím řídící karty Humusoft MF624. S využitím programu MATLAB-Simulink a jeho nástavby Real Time Toolbox 4.0 navrhuji řízení PID regulátorem podle Ziegler – Nicholsovy metody.
In the thesis I deal with design, production and testing of laboratory education model "Watt‘s regulator". This work considers different solutions of construction and especially the role of sensors. I assess positives and negatives of each solution. In addition, I describe design and implementation of electronics and wiring for the communication with a PC via control card Humusoft MF624. Using the MATLAB-Simulink and its extensions Real Time Toolbox 4.0 I make the proposal of PID regulator based on Ziegler – Nichols method.
Description
Citation
JANOŠ, P. Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce na velmi dobré úrovni včetně praktické ukázky výsledků řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO