Šnekový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá, specifikuje a konstrukčně navrhuje řešení šnekového horizontálního dopravníku. Práce je rozdělena na výkresovou a textovou část s výpočtem dopravovaného materiálu spolu se stanovením výkonu elektromotoru. Dále je v textové části proveden návrh hlavních rozměrů dopravníku včetně pevnostní kontroly šneku, řešení závěsných ložisek, problematika montáže, údržby a možné výměny šneku v případě opotřebení.
This bachelor project deals with, specifies and makes design of the worm horizontal conveyor. The project is divided into drawings and written part including the funcional capacity calculation and electromotor output. Further the part includes proposal of key dimensions of the conveyer with the soilidity control of the worm, solving of the suspended bearings, assemble issues, maintenance and potencial exchange of the worm due to abrasion.
Description
Citation
PELKA, T. Šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO