Analysis of the Degradation of Pearlitic Steel Mechanical Properties Depending on the Stability of the Structural Phases

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-01-05
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The paper is focused on analysing the pearlitic steel phase transformations and their influence on the mechanical properties. The intention is to perform a detailed analysis of the heat treatment process using the exact heating temperature and chemical composition to achieve the optimal mechanical properties of the tool. The key area is monitoring and regulating the heat treatment. This technology is constantly undergoing an optimisation process and is an effort to introduce new trends in monitoring phase transformations and processes. The use of non-destructive methods is an adequate tool. The principle is to determine the exact structural phase at a given moment, which can be very difficult when a complex shaped part is heat treated. Which precludes the use of some other methods of phase transformation analysis. Specifically, the determination of the exact moment of finish of the austenitisation process is eminent. The monitoring of these processes will be ensured by both a non-contact pyrometer and also by the AE method with an adequate sensor and waveguide. The resulting structural phases formed after the heat treatment will be evaluated by electron microscopy, followed by the analysis of the mechanical properties of selected steels.
Článek je zaměřen na analýzu fázových přeměn perlitické oceli a jejich vlivu na mechanické vlastnosti. Záměrem je provést podrobnou analýzu procesu tepelného zpracování s využitím přesné teploty ohřevu a chemického složení pro dosažení optimálních mechanických vlastností nástroje. Klíčovou oblastí je sledování a regulace tepelného zpracování. Tato technologie neustále prochází optimalizačním procesem a je snahou zavést nové trendy ve sledování fázových přeměn a procesů. Adekvátním nástrojem je použití nedestruktivních metod. Principem je určení přesné konstrukční fáze v daném okamžiku, což může být při tepelném zpracování složitého tvarového dílu velmi obtížné. Což vylučuje použití některých jiných metod analýzy fázových transformací. Významné je zejména určení přesného okamžiku ukončení procesu austenitizace. Sledování těchto procesů bude zajištěno jak bezkontaktním pyrometrem, tak i metodou AE s adekvátním senzorem a vlnovodem. Výsledné strukturní fáze vzniklé po tepelném zpracování budou vyhodnoceny elektronovou mikroskopií s následnou analýzou mechanických vlastností vybraných ocelí.
Description
Citation
Materials . 2023, vol. 16, issue 2, p. 1-14.
https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/518
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO