Systém odměnování zaměstannců ve vybráné společnosti a návrh na možné změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrhů na zlepšení v dané společnosti. Práce je dělena na tři části, první část se zabývá teoretickými východisky, která jsou čerpána z odborné literatury a publikacích od různých autorů, kteří mají o dané problematice přehled. V druhé části je analyzován stávající systém odměňování ve společnosti a faktorů na něj působících. Třetí část, se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení systému odměňování ve společnosti.
The work is focused on the employee remuneration system and proposals for improvement in the given company. The thesis is divided into three parts, the first part deals with theoretical starting points, which are drawn from professional literature and publications by various authors who have an overview of the given issue. In the second part, the existing remuneration system in the company and the factors affecting it are analyzed. The third part deals with specific proposals for improving the remuneration system in the company.
Description
Citation
TVRDOŇ, T. Systém odměnování zaměstannců ve vybráné společnosti a návrh na možné změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Skalický, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Otázka vedoucí Ing. Kruntorádová: nebyla položena Otázka oponenta Ing. Fanta: nebyla položena Otázka doc. Zinecker: Termín sick days je teoreticky ukotvený termín? - zodpovězeno Otázka Ing. Videcká: Navrhujete sick days pro všechny zaměstnance? - zodpovězeno Otázka Ing. Bumberová: Jak výsledky analýzy externích faktorů podporují Vaše návrhy? - částečně zodpovězeno, Jak Váš návrh ovlivní další směřování firmy? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO