Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Při návrhu prezentačního pavilónu jsem se snažila navázat na svou předdiplomovou práci, ve které jsem řešila prostor biocentra, aby území působilo jednotným dojmem. Základní myšlenka při návrhu biocentra spočívala ve vytvoření terénních valů, které opticky navazují na kopce za továrnou. Zároveň tak rozbijí velkou plochu továrních objektů. Při návrhu prezentačního pavilónu potom vznikla stavba, tvaru terénního valu, která bude přirozeně zapadat do charakteru parku řešeného zeleného pásu.
In order to achieve a uniform impression of proposed territory, I connected to my previous work, in which I solved a space of biocenter. A proposal of off-road ramparts, which optically connected to hills behind a factory, was the main idea of the biocenter. Consequently, the huge area of factory objects was decomposed. During proposing of presentation pavilion a building in the form of off-road ramparts was created. This building then will be naturally harmonized with character of park in the solved green belt.
Description
Citation
MACHOVSKÁ, V. Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval projekt a reagoval na dotazy a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO