Použití moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje obecný popis pojmu kvalita a systémů určených pro její řízení. Jsou podrobněji popsány dílčí moderní metody určené pro zlepšování kvality. Jmenovitě 8D-Report, FMEA a Paretova analýza. Následuje představení spolupracující společnosti zabývající se kovovýrobou. Výběr nejvhodnějšího nástroje pro zlepšování kvality a jeho aplikace přímo ve společnosti. Součástí práce jsou dosažené výsledky.
Bachelor thesis contains a general description of the concept of quality and system designed for its management. Modern sub-systems of quality improvement are described in more detail. In particular 8D-Report, FMEA and Pareto analysis. A presentation of cooperating companies engaged in metal fabrication follows consequently together with the selection of the most appropriate tools for quality improvement and its application within the company. Obtained results are included.
Description
Citation
MUSIL, R. Použití moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO