Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Aplikované informatiky a řízení, předkládá návrh plnohodnotné servisní diagnostiky pro osobní automobily. Tato diagnostika byla navržena na základě studie profesionální servisní diagnostiky, sběrnice CAN, standardů OBD a EOBD. Diagnostika využívá programového prostředí VAG-COM (tvůrce programu Roos-Tech). Samotné řešení je nízkonákladové a nevyužívá žádných profesionálních přístrojů, navržený diagnostický kabel je plně kompatibilní se standardem OBD.
This project produced within The Bachelor’s Study Programme of Applied Sciences in Engineering presents the of a full-value service diagnostics for motor cars. This diagnostics was draft on the basis of the profesional service diagnostics study, the CAN Bus, the OBD and EOBD Standards. The diagnostics puts the programmed VAG-COM Environment (the Roos Tech Company’s product) to use. This method is low-cost and does not make use of professional appliances. The draft diagnostic cabe lis the OBD Standard compatible.
Description
Citation
MUŠKA, R. Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO