Výroba součásti "Kryt cívky"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby plastové součásti kryt cívky. Teoretická část se zabývá literární rešerší v oblasti základních vlastností plastů a konstrukce formy pro vstřikování plastů. Praktická část zahrnuje samotný návrh formy a ekonomické porovnání současné a nově navržené technologie výroby. Práce je doplněna výkresovou dokumentací krytu cívky a formy pro vstřikování.
This bachelor thesis focuses on production of plastic component coil cover. The theoretical part deals with literature review on basics of plastics properties and mold structure for injection molding. The practical part includes design of mold and economical comparison of current and new proposed technology. Bachelor thesis includes drawing of coil cover and injection molding mold
Description
Citation
ULMA, P. Výroba součásti "Kryt cívky" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Student odpovídal na tyto otázky komise: 1. Proč je hodnota 63 uváděná na výkresové dokumentaci v závorce? 2. Jaká je sevřená výška stroje, který je uvedený v práci? 3. Jak bude nástroj upnut ve stroji? 4. Jak je odnímáma navžená součást s vnitřním závitem? 5. Proč není uveden ve výkresové dokumentaci stav materiálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO