Bytový dům v Prostějově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V PROSTĚJOVĚ. OBJEKT JE URČEN PRO BYDLENÍ A JE SITUOVÁN NA ROVNÉ PARCELE. STAVBA MÁ TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ A JE PODSKLEPENÁ. BUDOVA JE NAVRŽENA ZE SYSTÉMU POROTHERM. STROPNÍ KONSTRUKCE JE PROVEDENA ZE ŽELEZOBETONU. PŮDORYS TVOŘÍ OBDÉLNÍK. KONSTRUKCE STŘECH JE ŘEŠENA JAKO PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ.
THE BACHELOR THESIS IS A PROJECT OF A NEW APARTMENT BUILDING IN PROSTĚJOV. THE BUILDING IS DETERMINED FOR HOUSING AND IT IS SET IN STRAIGHT PARCEL. IT'S DESIGN IN A THREE-STOREY WITH BASEMENT. THE BUILDING IS DESIGNED FROM THE SYSTEM POROTHERM. THE CEILING STRUCTURE IS MADE OF REINFORCED CONCRETE CEILING. FLOOR PLAN IS RECTANGULAR. ROOF STRUCTURE IS DESIGNED AS A WARM FLAT ROOF.
Description
Citation
DRTIL, J. Bytový dům v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO