Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Pozícia celej mestskej časti obklopenej zalesnenými vrcholmi sa stáva podstatou projektu. Primárne je ponúknuť jej obyvateľom čo najväčší komfort, navodiť im pocit maximálneho prepojenia s prírodou a zároveň čo najefektívnejšie využiť 2 ha pozemku. Konceptom projektu je postupný prechod z mesta do krajiny, čo sa odráža vo výbere typu obytného súboru: prechod od bytových domov maximálne 4 podlaží k terasovým domom, ktoré sú organicky vložené do prudko zvažujúceho sa svahu v približne pozemku. Dôležitou súčasťou návrhu je zabstrahovanie severozápadne sa zvažujúceho terénu na určité terasy, ktoré stúpajú s terénom nielen v pozdĺžnom ale aj v priečnom smere a prechod obyvateľov mezi jednotlivými platformami umocňuje uvedomenie si postupného stúpania k zalesnenému vrcholu. Prechádzka je zavŕšená úzkymi cestami vedúcimi pomedzi jednotlivé domy pozemku, ktoré evokujú prechádzku lesom a ústia na otvorenú plochu návršia predstavujúceho dosiahnutie miesta maximálneho prepojenia človeka s prírodou a zároveň s mestom. Na výhliadkovo relaxačných terasách nad pozemkom si človek môže vychutnať ono prepojenie a nadviazať na chodník vedúci k Palackému vrchu. Dôležitou súčasťou návrhu je vznik poloverejných priestorov medzi jednotlivými objektami, ktoré sú prirodzene vytvorené svojím vyosením v náväznosti na hlavné línie mesta. V priestoroch budú umiestnené multifunkčne využiteľné drevené plochy, určené k interakcii obyvateľov súboru. Východiskom pre navrhovanie jednotlivých bytových domov je poskytnutie čo najväčšieho kontaktu s okolím, preto je väčšina bytov orientovaná na východnú aj západnú stranu. V terénnom zlome je vždy jedno podlažie zapustené do terénu, čo umožňuje vytvorenie vonkajšieho priestoru v podobe súkromnej záhradky pre obe podlažia.
The essence of the project becomes its key position among the green hills in the calm area of Brno city central part-Komin. The aim of the whole project is to offer its inhabitants a comfortable living, taking advantage of its position at the feet a forest and use effectively 2 hectares of this valuable piece of land. The concept "Into the wild" is based on a transition from the city part (comprising the traditional houses with the big collective housing blocks) into the harmony with nature. It reflects in the architecture itself: the bottom part the space is defined by the compact simple 4 storey blocks which progressively transform into the terraced houses growing directly from the slope. The work with the changing terrain is essentail to the project, it´s abstracted into platforms that are rising not only in the longitudinal but also the cross direction. The transition among them help its inhabitants realize the changing terrain and the nature aspect becoming very present in the project. The climax of the architectural journey is the top part of the hill provided with observation terraces. This place becomes the spiritual connection between nature and the city.
Description
Citation
BALAŠČÁKOVÁ, P. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Karel Havliš (předseda) prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Jindřich Škrabal (člen)
Date of acceptance
2015-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO