Návrh počítačové sítě multifunkčního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který v současné době slouží jako sídlo pro potřeby nejmenované společnosti a čtyřčlenné rodiny v podobě bytu, kde je současný stav počítačové sítě nevyhovující. První část práce se zabývá analýzou současného stavu domu. Ve druhé části se práce zaměřuje na teoretická východiska, na jejichž základě bude společně s analýzou vytvořen vlastní návrh řešení. Tímto návrhem, včetně konkrétních prvků a postupů, které budou při realizaci použity, se zabývá závěrečná kapitola.
This bachelor thesis deals with the analysis, followed by design of a computer network in the multifunctional house, which will be used for purposes of an unnamed company and also for a family of four members. First part is based on the analysis of the current state of the house. The second part is focusing on the theoretical bases, which will be used, together with an analysis, to design a custom solution. This custom solution, including specific procedures and elements, which will be implemented in realization, is described in the final part of this bachelor thesis.
Description
Citation
LUKEŠ, P. Návrh počítačové sítě multifunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - Zodpovězeno Otázky oponenta práce - Zodpovězeno RNDr. Chvátalová - Jakým způsobem byste v budoucnu pokračoval při rozvoji/optimalizaci návrhu? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO