Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. za období 2014-2018, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace v následujících letech. Práce obsahuje teoretický rámec, analýzu současného stavu a následná navrhnutá opatření.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the ADAVAK, s.r.o. company for the period 2014-2018, using selected methods of financial analysis. The aim of this work is to propose measures that will improve the financial situation in the following years. The thesis contains a theoretical framework, analysis of the current situation and subsequent proposed measures.
Description
Citation
CHARVÁT, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázka vedoucího: odpovězeno Otázka oponenta: odpovězeno prof. Meluzín: Zmínil jste refinancování úvěru, je reálné dostat úrokovou sazbu 2%?. odpovězeno Ing. Poláček: Počítal jste ve své práci mzdu, je to hrubá či čistá mzda? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO