Detekce pohybu ve video sekvenci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o problému detekce pohybu ve video sekvenci. Detailně je popsán základní princip metody Odečítání pozadí a algoritmus pro hledání rozdílů mezi snímky. Velká pozornost je věnována aktualizaci referenčního snímku. Součástí práce je lokalizace pohybujícího se objektu ve video sekvenci. Výsledkem je aplikace pro otestování práce detektoru v různých prostředích.
This thesis deal with a problem of motion detection in video sequence. The basic principle of method Bacground subtraction and the algorithm for searching differences between frames were described in details. Great attention is made for actualization of referential frame. Part of this thesis is a localization of motion object. The result of this thesis is an application for testing of motion detector in different environments.
Description
Citation
CHADIM, P. Detekce pohybu ve video sekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO