Porovnání nákladů na svařování a Virtual Welding

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnou aplikací svařovacích trenažérů do základních kurzů svařování pořádaných ve svářečských školách. V první části jsou stručně popsány svařovací trenažéry na celosvětovém trhu. Následuje podrobný popis a ovládání svařovacího trenažéru Virtual Welding, popis základních kurzů svařování a nezbytné technologie svařování. Poslední částí jsou provedené experimenty se svařovacím trenažérem, jejich vyhodnocení, porovnání a přehled nákladů.
The thesis deals with a potential application of welding simulators in basic courses of welding held in welding schools. The first section briefly describes the welding simulators in the global market. There is a detailed description and the control of the welding simulator Virtual Welding, a description of core courses of welding and the necessary welding technology in the following section. Experiments with a welding simulator are carried out in the last section and also their evaluation, comparison and summary of costs.
Description
Citation
DOLEJSKÝ, T. Porovnání nákladů na svařování a Virtual Welding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Libor Beneš, Dr. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Ve které fázi praktického výcviku je výuka na trenažeru nejefektivnější, a proč? Uveďte příklady z praxe. Jaké druhy svařování se používají v různých provozech a proč? Jak byla volena cena uvedeného srovnávaného kurzu a proč je dvojnásobná oproti jiným kurzům? Jaké má prezentovaná firma marketingové nástroje pro propagaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO