Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and their biological effect

Abstract
The current status of research on polyphenolic compounds in the berries of edible honeysuckle and their biological effects, including recommended utilization, are reviewed. The major classes of phenolic compounds in the blue berried honeysuckle are flavonols (quercetin, rutin, quercitrin) and flavanes (proanthocyanidins, catechins) and anthocyanins. Cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside are considered as major anthocyanidins in edible honeysuckle berries. Such a high level of antioxidant activity in the berries of different species of the genus Lonicera is especially due to the high level of polyphenolic compounds, especially anthocyanins. These berries seem to be prospective sources of health-supporting phytochemicals that exhibit beneficial anti-adherence and chemoprotective activities, thus they may provide protection against a number of chronic conditions, e.g., cancer, diabetes mellitus, tumour growth or cardiovascular and neurodegenerative diseases
Současný stav výzkumu na polyfenolické látky v hroznech jedlého zimolezu a jeho biologické účinky, včetně doporučeného využití, jsou zkoumány. Hlavní třídy fenolických sloučenin v modrém berried zimolezu jsou flavonoly (quercetin, rutin, quercitrin) a flaviny (proanthokyanidiny a katechiny) a antokyany. Cyanidin-3-glukosid a cyanidin-3-rutinoside jsou považovány za hlavní antokyanidy v jedlých plodech zimolezu. Vysoká antioxidační aktivita v hroznech různých druhů rodu Lonicera je díky vysoké úrovni polyfenolických sloučenin a antokyanů. Tyto plody se zdají být potenciálním zdrojem zdraví podporující fytochemikálie, které vykazují pozitivní anti-přilnavosti a chemoprotectivní činnosti, a tak mohou poskytnout ochranu proti řadě chronických stavů, např. rakoviny, cukrovky, nádorového růstu nebo kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění.
Description
Citation
MOLECULES. 2012, vol. 17, issue 1, p. 61-79.
https://www.mdpi.com/1420-3049/17/1/61
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO