Analýza zdanění neziskové organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Predmetom bakalárskej práce je analýza zdanenia neziskovej organizácie. Práca obsahuje zoznam tabuliek, obrázkov a príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám. V tejto kapitole sa zaoberám charakteristikou jednotlivých neziskových organizácií a taktiež zdanením neziskových organizácií podľa jednotlivých daní daňovej sústavy ČR. Praktická časť obsahuje analýzu zdanenia konkrétnej neziskovej organizácie – EPOS spolok poradcov v ekologickom poľnohospodárstve ČR.
The bachelor thesis is focused on the analysis of the taxation of non-profit organizations. This thesis contains a list of tables, figures and insets. The first chapter is devoted to theoretical backgrounds. In this chapter I deal with the characteristics of non-profit organizations and with taxation of non-profit organizations according to individual taxes of the tax system of Czech Republic as well. The practical part includes an analysis of the taxation of a particular non-profit organization – EPOS, which stands for an association of consultants in organic farming in Czech Republic.
Description
Citation
JANEKOVÁ, J. Analýza zdanění neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Ing. Estélyiová: Jak posuzuje studentka hospodaření organizace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO