Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu

but.committeedoc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na otázky oponenta. Dotazy komise k diplomové práci: Ing. Šimůnek: Co jste posuzoval v mezním stavu použitelnosti? Jaké faktory vstupují do výpočtu průhybu železobetonové desky? - student odpověděl s dopomocí doc. Laníková: Jak by se posuzoval prvek namáhaný kombinací normálové síly a ohybu obecného průřezu? - student odpověděl s dopomocí Ing. Šimůnek: Stěna byla posuzována na jaké vnitřní síly? Jak byla uspořádána výztuž? - student odpověděl doc. Laníková: Jak bylo provedeno vyztužení schodiště? -student odpovědělcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZlámal, Martincs
dc.contributor.authorBartoška, Ondřejcs
dc.contributor.refereeČairović, Dordecs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na stavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného, rodinného železobetonového domu. Pro navržení tohoto objektu byl použit program ARCHICAD 22, pro model a následný výpočet vnitřních sil program SCIA 21.0. Kromě statického výpočtu jsou součástí práce výkresy výztuže a výkresy tvaru vybraných monolitických částí vyhotovené v programu AutoCAD 2021. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on the construction of a two-storey, partly basement, family reinforced concrete house. The ARCHICAD 22 program was used to design this object, the SCIA 21.0 program was used for the model and the subsequent calculation of internal forces. In addition to the static calculation, the work includes reinforcement drawings and drawings of the shape of selected monolithic parts made in AutoCAD 2021. Reinforced concrete elements are assessed in accordance with ČSN EN 1992-1-1.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBARTOŠKA, O. Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203614
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectželezobetonová monolitická konstrukcecs
dc.subjectkřížem vyztužená deskacs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectschodišťový stupeňcs
dc.subjectschodišťová mezipodestacs
dc.subjectnosná stěnacs
dc.subjectprotlačení deskycs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectvýkres výztužecs
dc.subjectvýkres tvarucs
dc.subjectdetached houseen
dc.subjectreinforced concrete structureen
dc.subjecttwo way slaben
dc.subjectcolumnen
dc.subjectstair stepen
dc.subjectstair half landingen
dc.subjectbearing wallsen
dc.subjectslab extrusionen
dc.subjectstructural designen
dc.subjectreinforcement drawingen
dc.subjectformwork drawingen
dc.titleNávrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domucs
dc.title.alternativeDesign of a load-bearing reinforced concrete structure of a family houseen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-03cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:34en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:23en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
303.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
34.68 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59349.pdf
Size:
87.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59349.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58775.pdf
Size:
329.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58775.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141711.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141711.html
Collections